Ik hoor veel lawaai in de radiatoren en/of leiding. Wat nu?

Mogelijke oorzaak

Hoort u een ruisend of borrelend geluid? Dat zit er waarschijnlijk te veel lucht in de installatie. Daardoor is er te weinig waterdruk.

Oplossing

Ontlucht allereerst uw CV-ketel. Vervolgens dient u de ketel weer bij te vullen.